شرایط دریافت بیمه بیکاری برای بیکاران

بیمه بیکاری و شرایط آن برای دریافت ، قوانین و مهمترین موارد مربوط به آن سئوال بسیاری از خوانندگان است .بیمه افراد متاهل و مجرد چگونه محاسبه میشود ؟ مدت زمات دریافت بیمه بیکاری چقدر است ؟ و سئوالات رایج دیگر که به آن پاسخ خواهیم داد.

شرایط دریافت بیمه بیکاری:

شرایط دریافت بیمه بیکاری بدین شرح است: به استناد ماده «١» قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۶٩ مجلس شورای اسلامی، تمام مشمولان قانون تأمین اجتماعی که تابع قانون کار هستند به استثنای بازنشستگان، ازکارافتادگان کلی، صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه شدگان اختیاری و اتباع خارجی مشمول قانون بیمه بیکاری هستند.
افرادی که به تازگی بیکار شده اند برای استفاده از بیمه بیکاری باید ظرف ٣٠ روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی یا مشابه آن اطلاع دهند.
مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است.

شرایط-دریافت-بیمه-بیکاری

 شرایط لازم برای دریافت مقرری بیمه بیکاری چیست؟

بیکاری بدون میل و اراده شخصی. مراجعه ظرف ٣٠ روز به واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی. داشتن حداقل ۶ ماه سابقه برای کارگران دائمی. داشتن حداقل یکسال سابقه کار و پرداخت حق بیمه در آخرین کارگاه برای کارگران قراردادی.
بیمه شده می تواند با توجه به میزان سابقه پرداخت حق بیمه، وضعیت تأهل یا تکفل، طبق مدت مقرر در قانون بیمه بیکاری با رعایت سایر شرایط قانونی از بیمه بیکاری استفاده کنند.

میزان مقرری بیمه بیکاری چگونه محاسبه می شود؟

مجردین ۳۰درصد* ۵۵ متوسط مزد فرد ظرف ۹۰ روز قبل از بیکاری مشروط به اینکه از حداقل دستمزد کمتر نباشد.

میزان بیمه بیکاری برای متأهلین و متکفلین

مقرری فرد مجرد: ۱۰ درصد حداقل دستمزد * تعداد عائله حداکثر تا ۴ نفر مشروط به اینکه از حداقل دستمزد کمتر و از ۸۰ درصد متوسط مزد بیشتر نباشد.

مقرری بیمه بیکاری در چه شرایطی قطع می شود؟

  اشتغال مجدد. عدم شرکت در کلاسهای آموزش فنی و حرفه ای یا نهضت سوادآموزی. خودداری از پذیرش شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی. احراز شرایط بازنشستگی یا ازکارافتادگی کلی. اعاده به کار بیمه شده با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی.
مدت دریافت بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه از نظر بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت محسوب می شود.

شرایط دریافت بیمه بیکاری / منبع میزان

آنچه درباره بیمه اموال باید بدانید

شاید دوست داشته باشید :

نظر شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.