مفاهیم پایه بورس و اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار جزء لاینفک نظام اقتصاد سرمایه داری میباشد و یکی از ‏بازارهای مهم و غیرقابل انکاری است که شرکتها ی پذیرفته شده در ان ‏ ‏سرمایه ی خود را از ان تأمین میکنند به عبارت دیگر بورس اوراق بهادار ‏سازمانی است که سرمایه گذاران را قادر میکند که سهام شرکتها را خرید و ‏فروش کنند و مکانی اماده و در دسترس برای کسانی است که میخواهند اوراق ‏بهادار بخرند و بفروشند.بورس بدلیل اینکه از شیوه های سازمان یافته ای در ‏معاملات اوراق بهادار استفاده میکند که تعداد بدیل های سرمایه گذاری در ‏دسترس را برای علاقه مندان افزایش میدهد، کل موجودی های پولی را برای ‏تأمین مالی واحدهای تولیدی فراهم و در اختیار انها میگذارد و دارای ۲ وظیفه ی ‏ارزیابی اوراق بهادار و انتخاب سبد اوراق بهادار میباشد. ‏
‏ ‏

چرا کارشناسان مدیریت اوراق بهادار دانش خود را برای راهنمایی دیگران به ‏منظور کسب ثروت توسط انها بکار میگیرند و برای ثروتمند شدن خود استفاده ‏نمیکنند؟ ‏

این سوال مهمی است که در ابتدا ذهن هر شخصی را درگیر میکند در پاسخ به ‏این سوال باید گفت زیرا تصور میشود در اوراق بهادار هم مانند علم فیزیک ‏اصول مشخصی وجود دارد که با بکارگیری صحیح این اصول به تنایج ثابتی ‏میتوان رسید در صورتی که چنین نیست تجزیه و تحلیل اوراق بهادار به شدت ‏رشد و توسعه ی اینده بر عملیات شرکتهای بازرگانی و واکنشهای سرمایه گذاری ‏بر این نتایج و پیامدها بستگی دارد بنابراین تلاشهای کارشناسان و تحلیل گران ‏معطوف به پژوهش نسبت به اینده است و باعث میشود تحلیل گر در ارتباط با ‏عدم اطمینان قرار بگیرد تا روابط ثابت و غیرمتغیر و ثابت.تغییر پذیری تا حد ‏زیادی بعنوان جایگزینی برای خطر پذیرفته شده است. ‏

بورس و اوراق بهادار
بورس و اوراق بهادار

‏ ‏
تعریف اوراق بهادار: ‏

ابزار مالی قابل معامله که به دارنده ان بر دارایی های معینی حق مشخصی ‏میدهند اوراق بهادار میگویند که در واقع مشخص بستانکاری یا مالکیت ( بسته به ‏این که این اوراق از نوع قرضه باشند یا سهم) میباشد.یک ورقه قرضه مبین ‏وامی است که اصل و بهره ان باز پرداخت میشود یعنی بستانکار یا وام دهنده ‏مبلغی به شرکت وام گیرنده که اوراق قرضه را منتشرکرده وام داده است. یک ‏ورقه سهم عادی نشان دهنده سرمایه گذاری نقدی دارنده ی ان در یک شرکت ‏است یعنی سرمایه گذار مالک بخشی از شرکت میشود و در منافع یا زیانهای ‏وارد به ان شرکت سهیم میشود. ‏
انواع اوراق بهادار: ‏
اوراق بها دار به ۳ دسته کلی اسناد خزانه، اوراق قرضه و سهام تقسیم بندی ‏میشوند که وجه مشرک هر ۳ اوراق گرداوری وجوه توسط صادر کننده انهاست. ‏اوراق بهادار دیگری که مورد استفاده شرکتهای بزرگ قرار میگیرند وجود دارد ‏که به اوراق بهادار بازار پول موسومند. ‏
‏ ‏
اوراق بهادار بازار پول: ‏
اوراق کوتاه مدتی هستند که در حد بالایی قابل معامله بوده و بسیار کم خطر یا ‏بدون خطر میباشند و بعداز پول نقد اسانترین اوراق برای معامله هستند. ‏شرکتهای بزرگ این اوراق را به جای پول نقد که نیازی به نگهداری ان ندارند و ‏نگهداری ان بدون بازده است نگه میدارند . در کشورهای پیشرفته توسط دولت ‏هنگام کسرس بودجه این اوراق برای تامین مالی منتشر میشوند که علاوه بر ‏بهره به سرعت قابل تبدیل به پول نقد میباشد.شرکتهایی که پول مازاد دارند این ‏اوراق را خریده و وقتی بدهی انها سر رسید انها را فروخته و بدهی خود را ‏میپردازند ضمن انکه سودی هم به انها عایدی میشود . این اوراق کوتاه مدت بوده ‏و معمولا ۲۷۰ روز بعد از انتشار تاریخ سررسید انها میرسد. ‏
نمونه های اوراق بهادار بازار پول عبارتند از: اوراق خزانه،گواهی سپرده ‏بانکی قابل معامله،پذیرش بانک و اوراق تجارتی

‏ ‏
ارزیابی اوراق بهادار: ‏

در ارزیابی اوراق بهادار دو وظیفه اساسی وجود دارد: ‏
‏۱-‏ تعیین دریافتی های نقدی مورد انتظاردر اینده از اوراق بهادار که در ‏بعضی موارد برنامه زمان بندی شده دریافتی ها در قرارداد اوراق بهادار ‏مشخص میشود.‏
‏ بعنوان مثال: اگر شخصی اوراق قرضه مشارکتی را با کوپن ۸ درصدی بخرد ‏در گواهی نامه ان مشخص میشود شرکت در چه تاریخی اصل مبلغ قرصه را ‏پرداخت میکند و چه مبلغی را بعنوان درامد حاصل از کوپن سالانه به وی ‏پرداخت میکند. ‏
‏۲-‏ ‏ ارزش فعلی جریان درامد های اینده است به این معنی که درامدهای نقدی ‏سالهای اینده از اوراق براساس نرخ بازده به سرمایه دار نازل میگردد. ‏
‏ ‏
پیش بینی در مورد شهام از پیچیدگی های خاصی برخوردار است. سود ‏سهامی که یک شرکت به شخص میدهد نتیجه تعداد زیادی از عوامل قابل پیش ‏بینی و غیر قابل پیش بینی است که بستگی به درامد هایی دارد که شرکت در ‏طول سال بدست می اورد و تصمیممیگیرد که توزیع کند یا نه ودر امدی که ‏شرکت در طول سال کسب میکند بستگی به محصولاتی دارد که تولید میکند و ‏اینکه ایا تقاضا برای کالای تولید شده وجود دارد یا نه و هم چنین به بهای ‏کالای تولید شده و نرخ مالیات شرکت بستگی دارد وتقاضا برای محصول و ‏نرخ تمام شده ان به سلامت عمومی اقتصاد کشور بستگی دارد. اگر قدری ‏بیکاری وجود داشته باشد احتمال اینکه تقاضا سالم باشد هست ولی اگر فشار ‏روی منابع اقتصادی باشدافزایش هزینه ها مقدار زیادی از حاشیه ی سود را ‏از بین میبرد. ‏
نکته مهم این است که یا محصول نهایی یا عوامل تولید برای مصرف نهایی ‏بکار میروند یا برای استفاده در فرایند تولید بعنوان کالاهای واسطه ‏
اگر مورد اول مصداق داشته باشد کارشناس باید عوامل جمعیتی را بررسی ‏کند واگر مورد دوم مصداق داشته باشد کارشناس باید تقاضا برای محصولاتی ‏که خدمات و کالاهای شرکت در ان راستا تولید میشوند را بررسی کند. ‏
‏ ‏

بورس و اوراق بهادار
بورس و اوراق بهادار
انتخاب سبد اوراق بهادار: ‏

برای تهیه سبد اوراق بهادار (پورتفولیو)، سرمایه گذار باید یک برنامه ‏سرمایه گذاری فراهم اورد که برای تهیه ان باید هدفها وانواع اوراق بهاداری ‏که بتوانند اوراق به هدفش برسانند و اصولی که بر خرید و فروشهایش حاکم ‏باشد اعلام کند برای اجرای این برنامه در تعیین دوره هایی که برای انجام ‏معاملات لازم است و در اخذ تصمیم در مورد اینکه چگونه سبد خود را در ‏میان اوراق بهادار با درجه بالا و پرخطر تسهیم کند برپیش بینی های بازار ‏تکیه خواهد کرد و پیش بینی های خود را بر مبنای تحلیل های اساسی شرایط ‏اقتصادی و بر اساس یک ارزیابی از موقعیت خود بازار مبتنی خواهد نمود. ‏
زمان بندی درست انچنان دشوار است که تدابیر خود کار و اتوماتیک برای ‏تسلط بر معملات تعبیه و گسترش یافته است . این (برنامه های فرموله شده) ‏در جزییات تغییر میکنند ولی بطور کلی محاسباتی را نیز در یک سطح ‏میانگین ی از اوراق بهادار فراهم می اورند بطوریکه پیشنهاد خرید از اوراق ‏صادره جدید را، وقتی بازار نسبت به میانگین کاهش میابدتوصیه میکند و ‏زمانی که بازار از حد میانگین فزونی می گیرد فروش را پیشنهاد میدهد. ‏استفاده از این برنامه به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. ‏
کارشناس یا مدیر یک شرکت سرمایه گذار در بورس در مورد خطرات و ‏منافع بالقوه هریک از سهام و توزیع وجوه در بخش تدافعی و تهاجمی سبد ‏اوراق بهادار اگاهی کافی دارند. احتمالا اوراق قرضه برخوردار از درجه ‏بالا در بخش تدافعی قرار دارد و سهام شرکتها در بخش تهاجمی میباشد یا ‏تمام وجوه را به حقوق صاحبان سهام اختصاص میدهند و مانند انواع ‏خاصی از سرمایه گذاران نهادی عمل میکنند.با اینکه این سهام با انتظارات ‏بازار تغییر میکند سرمایه گذار با توجه به نا معلوم بودن بازار احتمالا از ‏بیشینه کردن مطلق بازده به منظور کاهش خطر خود داری میکند. ‏

راههای علمی انتخاب سهام: ‏

تلاش پژوهشگران در این زمینه دو راه حل در پی داشته: ‏
‏۱- اولین راه حل استفاده از فنون اماری است تا بتوانند سبدی را فرمول بندی ‏کنند که حداکثر بازده را در سطح معینی از خطر بدست می اورد یا بازده ‏معقولی را با حداقل خطر کسب کند.زمانی که سرمایه گذار بده_بستان خود ‏میان خطر و بازده را معلوم میکند نظام مورد اشاره توزیع وجوه میان اوراق ‏مختلف را نشان میدهد. ‏
‏۲- دومین راه حل از شبیه سازی کامپیوتری به منظور توسعه قواعد رفتاری ‏استفاده میکند. بدین منظور سبدی بر این قواعد فرمول بندی میشود مانند ‏موردی که توسط مدیر سرمایه گذاری انجام میشود با این تفاوت که قدری نرم ‏تر و کارا تر عمل میکند. ‏

عوامل مرتبط با سرمایه گذاری: ‏
کارشناس باید سرمایه گذار را از عواملی مثل نیازهای شخصی،اینده صنعت ‏مورد نظر،چشم انداز بازرگانی،ویژگی مالی شرکت ها و خصوصیات اوراق ‏بهادار اگاه کند. ‏

منبع: کتاب اصول مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار نوشته عین اله عل

شاید دوست داشته باشید :

نظر شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.