گیاهان آپارتمانی بدون نیاز به نور مناسب برای سایه و نور کم

گیاهان آپارتمانی بدون نیاز به نور | همواره یکی از دغدغه های آپارتمان نشین ها انتخاب گیاه متناسب با نور کم می باشد. خانه هایی که دارای نور کم هستند باید گیاهی متناسب انتخاب کنند تا در شرایط کم نوری دوام بیاورند.

 زندگی شهر نشینی امروزی و به طبع آن آپارتمان نشینی ما را از برخی علائق محروم کرده است و یکی از آنها نگهداری گیاهان دلخواه است. اکثر گیاهان نیازمند نور کافی برای رشد هستند. ساختمانهای امروزی از نظر نور گیری و دریافت نور بسیار متفاوت هستند وبرخی از نور کم رنج می برند.

همواره یکی از دغدغه های آپارتمان نشین ها انتخاب گیاه متناسب با نور کم می باشد. خانه هایی که دارای پنجره جنوبی، شرقی و یا غربی باشند تا حد بسیار زیادی دغدغه تامین نور را ندارند. ولی خانه هایی که ساختمانهای بلند بر آنها سایه افکنده اند و یا دارای پنجره های کوچک هستند باید گیاهی متناسب انتخاب کنند تا در شرایط موجود دوام بیاورند.

با هشت گیاهی که می توانیم در نور کم نگهداری کنیم آشنا می شویم. البته باید به این نکته توجه داشته باشید که نور کم به معنای تاریکی نیست. منظور روشنایی کمتر است.

این گیاهان را می توان به فاصله نیم متر تا یک متر از پنجره شمالی، نیم متر تا سه متر از پنجره های شرقی یا غربی و چهار و نیم تا شش متر از پنجره جنوبی نگهداری کرد.

8 نمونه از گیاهان آپارتمانی بدون نیاز به نور :

1-آگلونما

گیاهان-آپارتمانی-بدون-نیاز-به-نور-آگلونما

2- سینگونیوم

گیاهان-آپارتمانی-بدون-نیاز-به-نور- سینگونیوم

3- نخل شامادورا

نخل شامادورا - گیاهان آپارتمانی بدون نیاز به نور

4- پوتوس

پوتوس - گیاهان آپارتمانی بدون نیاز به نور
5- اسپاتیفلوم
اسپاتیفلوم - گیاهان آپارتمانی
6- زامیفولیا
زامیفولیا-گیاهان آپارتمانی
7- سانسوریا
سانسوریا - گیاهان آپارتمانی
8- فیلودِندرون برگ قلبی
گیاهان آپارتمانی - فیلودِندرون برگ قلبی
ایلنا
شاید دوست داشته باشید :

نظر شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.