تگ ها

آدرس مجتمع فنی تهران در کرج

هر خانواده ایرانی مصرف کننده محصولات مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران تاریخی به قدمت یک نسل دارد . این مرکز از سال ۱۳۵۸ تاسیس شده و هم اکنون در شمار با سابقه ترین و بزرگترین مراکز آموزشی کشور به شمار می رود  . نگاهی به تاریخ فعالیت آن ، مملو است از برگزاری  دوره های مختلف آموزشی  و خدماتی که…