تگ ها

آموزشگاه خوب در کرج

دبیرستان فرخنده ، دبیران برتر ، دبیرستان برتر

وقتی صحبت از دبیرستان در کرج باشد سرکار خانم غنی و دبیرستان دخترانه فرخنده چهره شناخته شده ای است . دبیرستانی که عصاره بیش از ۴۰ سال خدمت در نظام آموزشی کشور است و هزاران فارغ التحصیل داشته است که امروز در اقصی نقاط کشور مدیون زحمات معلمان…