تگ ها

آموزشگاه زبان خارجی در کرج

آموزشگاه زبان طرح نو :آموزشگاه زبان در کرج

آموزشگاه زبان طرح نو / آموزشگاه زبان در کرج  با اعطای مدرک رسمی زیر نظر آموزش و پرورش ناحیه ۱ ۱) کلاس های ترمیک انگلیسی دو روز در هفته . ۲) کلاس های  مکالمه دو روز در هفته. ۳) دوره های مکالمه آزاد یک روز در هفته . ۴) دوره مکالمات تجاری. ۵)…