تگ ها

آموزش دف در کرج

آموزشگاه موسیقی آوای پارسه

آموزش موسیقی به کودکان تخصص ماست *مرکز تخصصی آموزش موسیقی به کودکان و نوجوانان به روش ارف شولورک و با بهره گرفتن از دیدگاه های کودای دالکروز و سوزوکی در آموزش موسیقی به کودکان و نوجوانان *آموزش موسیقی به کودکان برای ما اولویت دارد و ما فقط…