تگ ها

ارتوپدی فنی البرز

ارتوپدی فنی چیست و چگونه میتواند به بیماران کمک کند؟

مرکز ارتوپدی فنی البرز در سال ۱۳۸۸ تحت نظارت استاد حمید علیزاده پیشکسوت ، مدرس و از بنیانگذاران رشته ارتوپدی فنی در شهر کرج افتتاح شد. هدف از افتتاح این مرکز ارائه مطلوبترین و با کیفیت ترین خدمات ارتوپدی فنی بوده است. استاد حمید علیزاده…