تگ ها

اصفهان قدیم

اصفهان ۱۳۳۷ از دریچه دوربین عکاس آمریکایی(عکس)

"چارلز شرودر" عکاس آماتور امریکایی یکی از کسانی بود که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲  از سوی شرکت نفت استاندارد اویل به ایران فرستاده و در آبادان ساکن شد. وی که به همراه خانواده اش در سال ۱۳۳۷ به ایران آمده بود در طول ۲ سال اقامتش در ایران…