تگ ها

انتخاب رژ لب مناسب

این اشتباهات در آرایش،شما را مسن تر نشان می دهد

آرایش برای زیبایی است ولی اگر همین ابزار را درست استفاده نکنید چه بسا نتیجه ای دور از انتظار حاصل شود . برای استفاده صحیح از مواد آرایشی این نکات را رعایت کنید . رایجترین اشتباهات در آرایش که شما را مسن تر نشان می دهد : انتخاب رژلب تیره:…