تگ ها

اپتومتری کرج

اپتومتریست لادن خاقانی:معاینه چشم در کرج

ایتومتریست لادن خاقانی :معاینه چشم در کرج:اپتومتریست در کرج • معاینه چشم بررسی نارسایی های بینایی بزرگسالان و کودکان و تجویز نمره عینک برای رفع عیوب انکساری • بررسی و تشخیص نارسایی های دید دو چشمی و درمان غیر دارویی و غیر جراحی آنها •…

اپتومتری چیست و چرا باید به اپتومتریست مراجعه کرد؟

اپتومتری | بسیاری از بیماران چشمی در مراجعه به اپتومتریست ها بعد از آگاهی از مراحل دقیق معاینه توسط اپتومتریست و دریافت نسخه عینک ، اظهار می دارند که قبلا با رشته اپتومتری آشنایی نداشته و دقیقا اطلاع نداشتند که برای تجویز عینک خود به چه کسی…