تگ ها

ایروبیک عظیمیه

باشگاه ورزشی بانوان پایتخت

باشگاه بانوان در عظیمیه : باشگاه ورزشی بانوان پایتخت : مجهز به دو سالن مجزا با دستگاه های هوازی - قدرتی ، با حضور مربیان مجرب یوگا ، بدنسازی ، ایروبیک ، ایروبیک موزون ، زومبا ، ماساژ ، باله کودکان ، ورزشهای رزمی ، کاهش - افزایش وزن مدیریت…