تگ ها

باشگاه های ورزشی گوهردشت

نوری دو جو | آکادمی آموزش دفاع شخصی در کرج

آکادمی دفاع شخصی نوری دوجو : آیکیدو در کرج : آموزش دفاع شخصی در کرج دارنده مدرک بین المللی و عضور رسمی سازمان جهانی آیکیدو ژاپن ( توکیو ) مدیریت آقای نوری تلفن ۳۴۳۳۸۷۱۸ - ۰۲۶ تلفن همراه ۰۹۱۰۸۵۳۰۶۰۶ آدرس گوهردشت - خیابان انقلاب - نبش خیابان…