تگ ها

بالابردن فروش

۱۵ راز نوابغ فروش که فروشندگان معمولی از آن بیخبرند!

فروش و فروشندگی از تخصص هایی است که هنوز بسیاری از اهمیت و رموز آن آگاه نیستند . میزان فروش هر سازمان ، از مهمترین شاخص های رشد آن ، محسوب می شود و افزایش فروش مستلزم وجود فروشندگان مجرب و آموزش دیده است . اگر میخواهید فروش خود را متحول…