تگ ها

با چه ملاکهایی باید ازدواج کرد

دخترانی که نباید با آنها ازدواج کرد

با چه مللاکهایی همسر آینده خود را انتخاب می کنید؟ چه خصوصیاتی هشدار دهنده است ؟ ازدواج با چه افرادی ، خوشبختی را تباه میکند ؟  با کدام زنان نباید ازدواج کرد؟ ۱- دختران مدپرست: دختران مدپرست از واقعیت های زندگی و دشواری هایش بی اطلاعند؛…