تگ ها

بلدرچین درکرج

خواص بی نظیر گوشت بلدرچین نسبت به گوشت مرغ

گوشت بلدرجین در سالهای اخیر در فروشگاه های مواد غذایی در دسترس است . اگرچه هنوز جای خود را پیدا نکرده است ولی پرورش و عرضه بلدرچین در کشور در حال رشد است . لیکن مردم هنوز اطلاعات کافی از مزایای مهم مصرف گوشت بلدرچین نسبت به گوشت مرغ ندارند…