تگ ها

بلدرچین در کرج

خواص بی نظیر گوشت بلدرچین نسبت به گوشت مرغ

گوشت بلدرجین در سالهای اخیر در فروشگاه های مواد غذایی در دسترس است . اگرچه هنوز جای خود را پیدا نکرده است ولی پرورش و عرضه بلدرچین در کشور در حال رشد است . لیکن مردم هنوز اطلاعات کافی از مزایای مهم مصرف گوشت بلدرچین نسبت به گوشت مرغ ندارند…

کارآفرینی در حیاط ۱۲ متری به روایت یک کارآفرین

استخدام و اشتغال بزرگترین دغدغه جوانان و سیستم مدیریت کشور است .لیکن در حالیکه  ۸ میلیون تحصیلکرده بیکار ، در انتظار گشایش و شغل پشت میز نشینی نشسته اند برخی جوانان آستین همت بالازده و به جای انتظار ، در قامت کارآفرین ، شغل ایجاد کرده اند .…