تگ ها

بیخوابی در نوزادان و کودکان

چگونه ساعات خواب نوزادمان را تنظیم کنیم؟

ساعات خواب | نخستین موضوعی که مادران باید به فرزندان خود بیاموزند ساعات روز و شب و تنظیم خواب آنهاست. این مشکل بسیاری از مادران در ماه‌های نخست تولد کودک است؛ نوزادی که ساعات شب را بیدار است و مدام در حال گریه و بی‌قراری است و در ساعات روز…

۱۳ راه غلبه بر بی خوابی

بی خوابی را همه تجربه کرده ایم ! خواب کافی در شبانه نقش مهمی در شادابی و انرژی فرد برای امور روزانه دارد . پژوهش ها نشادن داده است بی خوابی و کم خوابی عوارض و آثار وخیمی  بر بدن دارد . عوارض کم خوابی و بی خوابی بر بدن : کاهش بهره ذهنی ابتلا…