تگ ها

تاتو عوارض دارد ؟

خطرات و عوارض تاتو را جدی بگیرید

تاتو که در سالهای اخیر رواج یافته است عوارض جبران ناپذیری دارد و دائم مورد هشدار پزشکان و متخصصین بوده است . استفاده از تاتو جز در موارد خاص و تحت نظر پزشک هرگز توصیه نشده است  و این درحالی است که مراکز غیر مجاز دور از کنترل های بهداشتی ،…