تگ ها

تاریخ کرج

گشت و گذاری در تاریخ کرج (عکس)

استان البرز را ایران کوچک لقب داده اند چرا که تمام اقوام ایرانی در شکل گیری آن نقشی داشته اند . موقعیت خاص جغرافیایی و بافت جمعیتی متنوع آن، البرز را استانی پز از آداب و رسوم و سوغات تبدید کرده است . با هم در کرج قدمی بزنیم ... کرج از کجا…