تگ ها

تاکسی کرج

تاکسی نوشته جالب در کرج(عکس)

رانندگان خوش ذوق معمولا نکات جالب را برای نوشتن پشت خودرو انتخاب میکنند . اگرچه ممکن است این موضوع از جهاتی برای راننده پشت سر خطرساز است لیکن نمی توان جذابیت برخی نوشته ها را انکار کرد.  اینبار یک راننده تاکسی در کرج ، از تاکسی خود برای…