تگ ها

تصاویر هنرپیشه ها و بازیگران

دستمزدهای میلیاردی سوپراستارهای سینمای ایران

دستمزدهای بالای سوپراستارها همیشه محل توجه و گاهی انتقاد بوده است . هر چند مساله هنر و توانایی های هنرپیشه معیار مشخصی برای ارزش گذاری ندارد و نمی توان برای آن حدی تعیین کرد لیکن شفافیت اقتصادی مساله ای است که هر جامعه رو به پیشرفتی خواهان…