تگ ها

تصاویر واقعی

کما پشت فرمان در اتوبان (کلیپ)

راننده همراه بچه ای ۱۸ ماهه پشت فرمان بیهوش شده است و خودرو سرگردان در حال حرکت است و هر لحظه امکان وقوع فاجعه ای می رود  که پلیس سر می رسد  و تلاش برای متوقف کردن خودرو آغاز می شود ... این مطالب را هم بخوانید: چلوکباب با قیمت شگفت…