تگ ها

تصویربرداری پزشکی در کرج

مرکز تصویربرداری پزشکی بهار

مرکز تصویربرداری پزشکی بهار: ام آر آی کرج,سونوگرافی,رادیولوژی کرج ۱- آم.آر.آی ( ۱٫۵تسلا) ام.آر. آنژیوگرافی ام.آر. ونوگرافی ام.آر. کلانژیوگرافی ام.آر. یورتروگرافی ۲- سی.تی اسکن ( مولتی اسلایس ) a. سی تی آنژیوگرافی b. سی تی کولونوسکوپی c. سی…