تگ ها

تعمیر زیپ شلوار جین

چگونه زیپ خراب را خیلی سریع تعمیر کنیم؟

زیپ از پرکاربردترین ابزارهای مورد استفاده در انواع لباس و وسایل امروزی است . خرابی زیپ آن هم درست زمانی که هم عجله دارید و لباس جایگزین  ندارید حتما برایتان پیش آمده است ! در این آموزش یاد می گیرید چگونه زیپ خراب را سریع تعمیر کنید . آموزش…