تگ ها

تنیس در کرج

برای یادگیری پینگ پنگ در کرج به کدام باشگاه مراجعه می کنید؟

حضور بین جوانان و ورزشکاران همیشه لطف دیگری دارد . تصمیم گرفتیم به یکی از باشگاه های ورزشی کرج برویم و دقایقی را در کنار آنها بگذرانیم .آکادمی پینگ پنگ ایرانیان (دونیک سابق ) را به عنوان مقصد انتخاب کردیم تا با فعالیت های این مرکز ورزشی…