تگ ها

توقف مقابل پارکینگ

توقف=پنجری ۷۴ ضربه شلاق دارد

اگر جلوی پارکینگ ، روی در و دیوار داخل کوچه و یا هرجایی که میتواند معبری عمومی باشد این عبارت را نوشته اید پارک = پنچری  ، در صورت اقدام میتواند ۷۴ ضربه شلاق و دو سال زندان برایتان به همراه داشته باشد ! آیا نوشتن جملات تهدیدآمیز که این…