تگ ها

جوش صورت و کبد

آکنه چیست و چرا بروز میکند ؟

آکنه چیست ؟ بطور کلی به مجموعه جوشهای ملتهب و چرکی- جوش های زیر پوستی- برآمدگی های کوچک جلدی و امثال اینها آکنه می گویند. ولی اکنون برای هر کدام از آنها نام خاصی برده می شود. برای مثال به جوشهای ریز سر سفیدی که متراکم و مزمن هستند آکنه و به…