تگ ها

خانه سالمندان دولتی در کرج

مرکز توانبخشی و سرای سالمندان ماه منیر

سرای سالمندان ماه منیر:خانه سالمندان در کرج:سرای سالمندان در کرج مرکز شبانه روزی نگهداری و توانبخشی سالمندان ماه منیر به عنوان یکی از مراکز مجهز در محیطی ویلایی در منطقه مهرشهر کرج فعالیت دارد. خدمات پرستاری ۲۴ ساعته تحت نظر پزشک…