تگ ها

خرید موبایل برای کودک

از چه سنی می توان برای کودک ، تلفن همراه خرید ؟

موبایل از پدیده های تکنولوژی است که هر روز گوشه ای از زندگی را تحت تاثیر خود در می آورد از ارتباطات تا رسانه و سرگرمی و موارد استفاده ای که هر روز اضافه میشود. موبایل برای بچه ها نیز میتواند مفید باشد و در عین حال خطرناک ! بسیاری از والدین…