تگ ها

خسارت بیمه ثالث

اموال و آنچه درباره بیمه اموال باید بدانید

اموال | شرکت بیمه چگونه و بر اساس چه اطلاعاتی اشخاص یا اموال را بیمه میکند ؟ ارائه اطلاعات برای ارزیابی خطر، تعیین حق بیمه و صدور بیمه نامه از وظایف بیمه گذار است .در بیمه های اشخاص بیمه گذار باید فرم پیشنهاد پزشکی را تکمیل کند و برای بیمه…