تگ ها

خواستگاری دختر از پسر

اسرار مجردی را در خواستگاری بگوییم یا نه؟

چه مسایلی را باید پیش از ازدواج با نامزد خود در میان بگذارید ؟ در در دوران مجردی مرتکب خطا و اشتباهی شده باشید چه باید کرد؟ باید گفت ؟ تا چه حد میتوان اسرار زندگی مجردی را مخفی نگه داشت تا در زندگی متاهلی مشکلی بوجود نیاید ؟ چه سئوالاتی را…