تگ ها

درمان طاسی سر

دلایل ریزش مو در مردان و روش‌درمان

ریزش مو یکی از بزرگترین چالش های زندگی است! اکثر افراد در مقطعی با آن مواجه می شوند و چه بسیار دغدغه ها و درمانها که تجربه نمی کنند ! اما واقعا چرا تا این حد مو و ریزش مو برایمان مهم است ؟ تقریبا ۸۵ درصد از مردان زمانی که به سن ۵۰ سالگی…