تگ ها

درمان های خانگی گلودرد

گلو درد دارید؟ روشهایی برای تسکین گلو درد

با نزدیک شده فصل سرما ، باید برای مقابله با بیماری های رایج در پاییز و زمیتان آماده شد. هر چند گلو درد و سرما خوردگی در همه ایام سال ممکن است فرد را مبتلا کنند . گلو درد می تواند نخستین نشانه از سرماخوردگی، یک عارضه جانبی از گرفتگی تارهای…