تگ ها

دوستی دختران و پسران

برای این دختران فقط پول پسران مهم است!

. فریب پسران و دختران جوان برای کسب منافع . فریب پسران برای پول . ازدواج به طمع مهریه روابط دختران و پسران در جامعه امروز دستخوش تغییرات بسیاری شده است و متاسفانه این روابط بدور از ارزشهای اخلاقی جامعه رنگ ، فریب و کسب درامد به خود گرفته…