تگ ها

دویدن برای لاغری

دویدن ورزشی مطلوب و بدون هزینه !‏

دویدن : این روزها اکثر مردم به دلیل کم تحرکی از وضعیت بدنی ضعیفی برخوردار هستند و نسبت ‏به سلامت و وضعیت بدنی خود بی توجهی میکنند و فقط وقتی قدر سلامتی خود را میفهمند ‏که بیمار شوند.  ان وقت میفهمند که حفظ سلامتی چقدر با ارزش است و میتواند…