تگ ها

دویدن در صبح

۱۵ ترفند انگیزشی برای عادت به دویدن

دویدن را مادر ورزش ها لقب داده اند . از این ورزش و محاسن آن همه خبر داریم ولی وای از روزی که بخواهیم خودمان را به آن عادت دهیم ! برای بهرمندی از این ورزش بسیار سودمند و ارزان باید مداوت داشت و هر روز خود را برایش آماده کنیم . انتخاب درست…

دویدن ورزشی مطلوب و بدون هزینه !‏

دویدن : این روزها اکثر مردم به دلیل کم تحرکی از وضعیت بدنی ضعیفی برخوردار هستند و نسبت ‏به سلامت و وضعیت بدنی خود بی توجهی میکنند و فقط وقتی قدر سلامتی خود را میفهمند ‏که بیمار شوند.  ان وقت میفهمند که حفظ سلامتی چقدر با ارزش است و میتواند…