تگ ها

دیپلم نظام قدیم

دیپلم ،شرایط اخذ و ورود به دانشگاه (ژرف گستر البرز)

شرایط اخذ دیپلم و ورود به دانشگاه برای دیپلم ردی ها  دیپلم و حواشی آن ما را بر آن داشت تا گفتگویی با یکی از آموزشگاه‌های کرج داشته باشیم و برخی سئوالات و مشکلات عزیزان دورمانده از تحصیل را مطرح کنیم . سرکار خانم حافظی از سال ۱۳۷۲ فعالیت…