تگ ها

رفتاری که مردان را آزار می دهد

این رفتار زنان ، مردان را فراری می دهد!

شناخت اخلاق و روحیات بین همسران نیاز به زمان دارد و بسیاری از رفتارهایی که باعث رنجش و آزردگی زوجین می شود ناخواسته و ناشی از عدم شناخت روحیات جنس مقابل است . رفتار زنانی که باعث بیزاری مردان می شوند : مهدی امامی روانشناس در خصوص رفتار…