تگ ها

رقابت انتخاباتی در آمریکا

واکنش عجیب گربه به عکس ترامپ(کلیپ)

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و کاندیدای بحث برانگیزش ترامپ ،  این روزها با سخنان و تفکرات عجیب خود ، موجی از نگرانی را در دولتمردان ، محافل و فعالین صلح ایجاد کرده است . صرفنظر از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ، واکنش عجیب این گربه…