تگ ها

رنگ مو برای بارداری

از عوارض رنگ مو در بارداری چه می دانید؟

عوارض رنگ مو در بارداری چیست ؟ یکی از عوارض رنگ مو در بارداری اینست که آنها سرشار از مواد شیمیایی مختلف هستند و اغلب از سرطان‌زاهای فعال میباشند. حتی نفس کشیدن در هوای آنها  هم ضرر دارد . – رنگ مو در بارداری باعث بروز آرتریتیس رماتیسمی…