تگ ها

ریه ها

مراقبت از ریه ها : روزهایی برای ریه های سالم

مراقبت از ریه ها : همواره باید مراقب باشیم که آلودگی ها وارد ریه هایمان نشوند و به سلامت دستگاه تنفسی مان اهمیت بدهیم. برای آنکه روزهای سرشار از تنفس های عمیق و سالم و شاداب کننده داشته باشیم به چند توصیه توجه می کنیم: - هنگام تمیز کردن یا…