تگ ها

سردرد سمت چپ

انواع سردرد را بشناسید و جدی بگیرید!

‏سردرد ‏یکی از شایع ترین دردهایی است  که همه ی ما انسان ها حتما به ان دچار شده ایم و ‏در سراسر جهان یک فشار و استرس عمده در زندگی تلقی می گردد. ‏ سردردها انواع مخنتلفی دارند که شامل: میگرن ، سردرد با منشا گردنی ، سردرد تنشی، ‏سردرد سینوسی،…