تگ ها

سهم زن از اموال مرد

در چه صورت بعد از طلاق،نصف اموال مرد به زن تعلق می گیرد؟

شرط تعلق گرفتن نصف اموال مرد به زن ، بعد از طلاق از جمله شرایطی است که به نفع خانم‌ها ، به نفع خود در سند ازدواج میگنجانند ، اما برای اجرایی شدن این شرط ، وجود موارد ذیل ضرورت دارد: ۱_ لازم است این شرط(شرط تعلق گرفتن نصف اموال مرد به زن) به…