تگ ها

شرایط ازدواج

با این ۶ گروه ازدواج نکنید!

ازدواج مهمترین اتفاق زندگی جوان و بزرگترین دغدغه والدین است . ازدواج موفق و خوشبختی آرزوی دور از دسترسی نیست به شرطی که شرایط انتخاب را رعایت کنیم . با چه افرادی نباید ازدواج کرد؟ افرادی که خانواده مداخله گر دارند به گزارش روزنامه خراسان،…