تگ ها

شهر کرج

مشاورین املاک کرج ، بازار مسکن در کرج را چگونه می بینند ؟

گردشی در خیابانهای شهر که تا چند سال پیش مرتب محل تخریب ساختمان های فرسوده و ساخت و سازهای جدید بود نشان ار سکوت و رکود بازار مسکن در کرج دارد . رکودی که انتظار میرود در آینده با تصمیمات اقتصادی ، قانونگذاران ، برطرف شده و رونق گذشته خود را…

گشت و گذاری در تاریخ کرج (عکس)

استان البرز را ایران کوچک لقب داده اند چرا که تمام اقوام ایرانی در شکل گیری آن نقشی داشته اند . موقعیت خاص جغرافیایی و بافت جمعیتی متنوع آن، البرز را استانی پز از آداب و رسوم و سوغات تبدید کرده است . با هم در کرج قدمی بزنیم ... کرج از کجا…