تگ ها

شکایت از مزاحم تلفنی همراه اول

مزاحمت تلفنی یا اس ام اس توهین آمیز چه مجازاتی دارد؟

مزاحمت تلفنی | حتما شما هم با مزاحمین تلفنی یا افرادی که با اس ام اس های مختلف موجب سلب آسایش خود و خانواده شده اند برخورد داشته اید . خوشبختانه در قانون برای این مجرمین مجازاتی تعریف شده و در صورت پیگیری به سزای عمل خود می رسند .  قانون…