تگ ها

شکایت از کیف قاپی

۳۰ نکته ساده برای جلوگیری ازکیف قاپی

کیف قاپی از جمله جرائم رایج در شهرهای بزرگ است .هر چند برخورد قاطع  و دستگیری با این مجرمان همیشه در دستور کار نیروی انتظامی و پلیس قرار دارد ، لیکن شهروندان نیز میتوانند با رعایت نکاتی ساده هم به پلیس کمک کنند و هم مال و اموال خود را از…