تگ ها

طلاق

طلاق عاطفی در استان البرز نگران کننده است

طلاق عاطقی حاکم شدن سردی در روابط و احساسات زن و مرد است که منجر به دوری و بیگانگی زوجین می شود . تداوم این سردی منجر به شکل گیری احساس همخانه یا هم اتاقی را بوجود می آورد که تنها زیر یک سقف حضور فیزیکی دارند . روابط روز به روز سردتر می شود…