تگ ها

غذاهای عجیب

شیر سوسک نوش جان! (فیلم)

از بحرانهای آینده جوامع انسانی ، کمبود منابع غذایی است . هم اکنون حشرات در برخی کشورها به عنوان منبع غذایی ، روزانه مصرغ میشوند . شیر سوسک شاید برایتان عجیب باشد اما شیر سوسک از شیر گاو ۴ برابر غنی تر است . شیرسوسک هم به نوشیدنی ها اضافه شد…